Leiderschap kan de organisatie maken of kraken

38514368 m

Veertien procent van de Nederlandse werknemers is bevlogen volgens onderzoek. Een even groot percentage medewerkers bevindt zich aan de andere kant van het spectrum, in een burn-out of er tegenaan! De overige 72% zit daar tussenin. Waar zit jij?

Versterkend, verbindend en inspirerend, ofwel bevlogen leiderschap, heeft een positief effect op energiebronnen en een (minder sterk) negatief effect op stressoren. Dat suggereert dat bevlogen leidinggevenden vooral zorgen voor meer energiebronnen op het werk. Anderzijds leidt het ontbreken van bevlogen leiderschap juist tot een hogere belasting op het werk. Onderzoek en mijn eigen praktijkervaring toont dat leiderschap een hefboom kan zijn in het bevorderen van bevlogenheid en helpt om de kans op een burn-out te verminderen. Met bevlogen leiderschap wordt bedoeld leiderschap dat appelleert aan de diepgewortelde, psychologische basisbehoeften van werknemers als verbondenheid, autonomie en competentie (Gagné & Deci, 2005). Dat wil zeggen dat werknemers van nature willen samenwerken met anderen (verbinding), zelfstandig en naar eigen inzicht hun werk willen verrichten (autonomie), en hun werk goed willen doen en daar ook in vooruit willen komen (competentie).

In de praktijk betekent het dat bevlogen leidinggevenden zich bij uitstek richten op het creëren van een goede werksfeer (verbinding), ruimte en handelingsvrijheid bieden (autonomie) en eerlijke feedback geven op prestatiegedrag om zo het leren aan te moedigen (competentie). In al deze facetten is het van belang dat er wordt geïnvesteerd in aandacht richting werknemers vanuit een oprechte interesse, simpelweg door het voeren van de dialoog.

Op die manier stimuleert de leidinggevende de bevlogenheid van werknemers (Van den Broeck, Vansteenkiste, De Witte & Lens, 2008). Een bevlogen medewerker is betrokken bij de organisatie, presteert beter en is dus productiever!

Dat de leidinggevende een cruciale rol heeft mag helder zijn. Dat betekent echter niet dat als je werknemer achterover kan gaan leunen. Voor een dialoog zijn minimaal 2 mensen nodig en dat betekent dat ook jij als werknemer de verantwoordelijkheid geniet te investeren in de relatie met je leidinggevende en collega’s.

(bron: http://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/437.pdf )