Maak je eigen keuzes, dat doet je goed

Railway track in the morning 1024

Jaren geleden, toen ik werkzaam was bij Fortis, zei mijn leidinggevende tegen me: “maak je eigen keuzes, een ander maakt ze niet voor je”. Eerst begreep ik niet wat hij bedoelde, je maakt toch immers altijd je eigen keuzes? Maar op een goede dag vroeg ik hem wanneer ik nou eindelijk eens door kon stromen. En toen viel het kwartje: dat kon pas als ik daar actie op nam. De stap naar een volgende functie was mijn keus. Niet die van hem, niet van iemand die een vacature had, maar van mij. In de jaren daarna maakte ik de keus om wat anders te gaan doen met regelmaat. En dat heeft me altijd energie gegeven, elke keus leverde nieuwe energie op. Vanwege de verandering, maar juist ook vanwege het feit dát ik koos.

Als werknemer krijg je dagelijks de kans om keuzes te maken. De keus om te blijven, te vertrekken, je te verbreden, je extra in te zetten of je collega te helpen. Als je de vrijheid hebt om keuzes te maken en in staat bent om de verandering die dat tot gevolg heeft te aanvaarden, dan krijg je daar veel energie van. Verandering als gevolg van een keus geeft nieuwe inzichten, nieuwe perspectieven en nieuwe ervaringen. Het geeft je de gelegenheid tot zelfsturing en zelfstandigheid. Je groeit als mens, ook als je eens een verkeerde keus zou maken, daar leer je immers van.

Vivo Forto helpt bedrijven om hun medewerkers vitaal te houden of te krijgen met als doel beide meer te laten bereiken. Door te kijken naar het werkvermogen van medewerkers, en dat te relateren aan keuzes die zij kunnen maken op het gebied van vitaliteit, dragen we bij aan het vergroten van de hoeveelheid energie bij de organisatie. Niet alleen in fysiek opzicht, maar ook in mentaal en sociaal-emotioneel opzicht. Keuzevrijheid, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid spelen hierin een grote rol.

Dat ik persoonlijk van het maken van keuzes energie krijg is één van de ervaringen waar ik uit put als ik met mijn klanten spreek over vitaliteit binnen hun onderneming. Interesse om hier verder over te praten? Neem vrijblijvend contact met me op.